Πασχάλης Τόσιος

Εικόνα Πασχάλης Τόσιος

Γνωστικό αντικείμενο: 

Θωρακοκαρδιοχειρουργική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

• Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Χειρουργική Θώρακος,

Heart-Center Kaiser-Wilhelm Hospital, Duisburg, Γερμανία

• Ειδικότητα Καρδιοχειρουργικής-Χειρουργικής Θώρακos,

Διπλωματούχος German Board of Cardiac Surgery, 1999

• Eπιμελητής Καρδιοχειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων, Kaiser-Wilhelm Hospital, Duisburg,

Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Düsseldorf, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Prof. Krian (Γερμανία, 1999-2001)

• Eπιμελητής Καρδιοχειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Θώρακος, Πανεπιστήμιο Κöln, υπό τη διεύθυνση του

καθηγητή Prof. de Vivie (Γερμανία, 2001-05)

• Χειρουργική Κλινική Θώρακος και Ενδοσκόπησης Θώρακος, Νοσοκομείο “Ruhrland-Klinik“, Essen της Γερμανίας, υπό τη

διεύθυνση του καθηγητή Prof. Stamatis, Μετεκπαίδευση στη Θωρακοχειρουργική με μετεκπαιδευτική άδεια από 11/2003 ως 12/2003

• Eπιμελητής Καρδιοχειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Θώρακος, Πανεπιστήμιο Bochum, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Prof. Laczkovics (Γερμανία, 2005-07)

• Eπιμελητής Καρδιοχειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Θώρακος, Πανεπιστήμιο Essen, υπό τη διεύθυνση του

καθηγητή Prof. Jakob (Γερμανία, 2007-09)

• Διευθύνων Eπιμελητής Καρδιοχειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Θώρακος, Πανεπιστήμιο Essen, υπό τη

διεύθυνση του καθηγητή Prof. Jakob (Γερμανία, 2010)

• Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, ΑΠΘ,

από 17-06-2010 μέχρι σήμερα

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.