Σταμάτιος Αγγελόπουλος

Εικόνα Σταμάτιος Αγγελόπουλος
Εκπαίδευση

 

Σύντομο βιογραφικό: 

          Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1964 και είμαι σήμερα 56 ετών. Αποφοίτησα το 1988 με βαθμό «Λίαν Καλώς» από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Φεβρουάριο του 1989 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1990 ήμουν Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) στον τομέα Χειρουργικής του τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Εκπαιδεύτηκα στην Δ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και έλαβα την Ειδικότητα  Γενικής Χειρουργικής το 1996. Το 1997 αναγορεύθηκα με βαθμό «Άριστα» διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την οποία κρίνομαι.
           Από το 1996 μέχρι το 1999 υπήρξα Επιστημονικός Συνεργάτης στη Δ΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. Το 1999 εκλέχθηκα σε θέση Λέκτορα Γενικής Χειρουργικής και τοποθετήθηκα στην Δ΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ, όπου υπηρετώ έως σήμερα. Το 2005 εκλέχθηκα στη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ., το 2011 εκλέχθηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. και το 2017  εκλέχθηκα στη βαθμίδα του Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.
            Είμαι μέλος σε 8 επιστημονικές εταιρίες. Μετεκπαιδεύτηκα στη Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Siloah στο Ανόβερο Γερμανίας στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική για 2 μήνες και στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Erlangen της Γερμανίας στη Χειρουργική Ογκολογία για 4 μήνες. Επίσης έχω πραγματοποιήσει και 3 μετεκπαιδευτικές επισκέψεις στην Φιλανδία, την Γερμανία και την Ισπανία.
             Έχω συμμετοχή σε όλες τις κλινικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. καθώς και συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της παραπάνω κλινικής από το 1989 ανελλιπώς μέχρι και σήμερα, ενώ από τον διορισμό μου ως Λέκτορας Χειρουργικής παρουσιάζω αυτοδύναμο κλινικό έργο. Από 1-9-20 υπηρετώ σε Διευθυντή στην Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.
           Το επιστημονικό μου έργο συνιστάται σε ένα σύνολο 162 επιστημονικών εργασιών που περιλαμβάνει 48 διεθνείς δημοσιεύσεις (40 ως πλήρη κείμενα, 8 ως περιλήψεις) και 15 ελληνικές δημοσιεύσεις, 14 ανακοινώσεις σε διεθνή συνεδρία και 72 σε ελληνικά συνεδρία, συγγραφή κεφαλαίων σε 4 βιβλία και 9 μονογραφίες. Περαιτέρω, έχω συμμετέχει ως πρόεδρος σε 4 στρογγυλές τράπεζες και ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 13 στρογγυλές τράπεζες. Ο συντελεστής εμβελείας (Impact Factor) μου είναι 71.246, οι βιβλιογραφικές μου αναφορές είναι 527 και ο δείκτης H index είναι 13.
           Όπως προκύπτει από το βιογραφικό μου, παρουσιάζω εκτενές και αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Σε προπτυχιακό επίπεδο, συμμετείχα στην διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας στο Τμήμα Βοηθών Μικροβιολόγου των Σχολών Pasteur  για 2 έτη και στην διδασκαλία του μαθήματος «Πρώτες Βοήθειες» στη Σχολή Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» για 2 έτη. Συμμετέχω στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής των Στ ΄, Ζ΄ και ΙΑ΄ εξαμήνων, κατά τη διάρκεια της κλινικής τους άσκησης στην Χειρουργική από το 1989, και στην διδασκαλία του μαθήματος χειρουργικής Ι , ΙΙ και ΙΙΙ από έδρας από το 1999.
            Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συμμετείχα από το 1996 στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα των ειδικευομένων ιατρών και σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Επιπλέον συμμετέχω ως εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό μάθημα με τίτλο «Παθήσεις παχέος έντερου και πρωκτού», στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» της Ιατρικής του ΑΠΘ από το 2007. Περαιτέρω, έχω υπάρξει εκπαιδευτής σε πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων χειρουργικής, ενώ είμαι υπεύθυνος του προγράμματος των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ από το 2014. Συμμετείχα στην οργανωτική επιτροπή 7 συνεδρίων (5 ως μέλος, 2 ως γραμματέας). Υπήρξα επιβλέπων σε 1 διδακτορική διατριβή που έχει περατωθεί και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 3 διδακτορικές διατριβές, που έχουν περατωθεί. Σήμερα, είμαι επιβλέπων στην εκπόνηση 2 πειραματικών διδακτορικών  διατριβών.
 
 

        

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.