Αντωνία Σιόγκα - Ράπτη

Εικόνα Αντωνία Σιόγκα - Ράπτη

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιστολογία-Εμβρυολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Istituto Patologia Generale του Universita Cattolica Sacro Cuore της Ρώμης

Σύντομο βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.