Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Εικόνα Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ιατρική Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, ΓΠΝΘ "Γ. Παπανικολάου"

Medical Education, University of Dundee

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.