Θεοδώρα Παπαμήτσου

Εικόνα Θεοδώρα Παπαμήτσου

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

 

Α. Εσωτερικού

Από τις 06/10/2003 έως και τις 06/12/2003 και από τις 10/02/2004 έως και τις 10/04/2004 (και μέχρι σήμερα κατά τακτά χρονικά διαστήματα) παρέμεινε και συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος Περιγενετικής Παθολογικής Ανατομικής στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα, Ελευθέριος Βενιζέλος.

Παρακολούθησε και συμμετείχε ενεργά στο δ΄ εξαμηνιαίο εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών α΄ εξαμήνου 2004-2005.

Συμμετείχε στις εργασίες του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Νευροανοσολογίας και παρακολούθησε τις επιδείξεις εργαστηριακών τεχνικών Νευροανοσολογίας, στα πλαίσια των εργασιών του Μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου Νευροανοσολογίας, της Φαρμακολογίας του Φαρμακευτικού Τμήματος και της Ανατομίας του Κτηνιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής  Κυτταρολογίας.

Β. Εξωτερικού

Στα πλαίσια προγράμματος, μετέβη για μετεκπαίδευση στο Κέντρο Ανατομίας – Εργαστήριο Ιστολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κολωνίας από:

  • 19/04/2010 έως και τις 10/05/2010,
  • 20/10/2012 έως και τις 06/11/2012,
  • 08/02/16 έως και τις 26/02/16,
  • 20/06/16 έως και τις 08/07/16,
  • 05/03/18 έως και τις 23/03/18,
  • 02/07/18 έως και τις 18/07/18 και
  • 08/07/19 έως και τις 26/07/19.

Από τις 20/04/2020 έως και τις 27/04/2020 μετέβη στην Ιατρική Σχολή της Λευκορωσίας με σκοπό την ενημέρωση για την διδασκαλία του μαθήματος της Ιστολογίας μέσω του προγράμματος Erasmus.

Σύντομο βιογραφικό: 

Η κ. Παπαμήτσου, απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙΘ, απέκτησε το 1994 το Πτυχίο Ιατρικής του Α.Π.Θ. Το 2002 αναγορεύθηκε με βαθμό «άριστα» διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η διδακτορική διατριβή έχει θέμα: «Συμβολή στη μελέτη των κυττάρων του προωορρηκτικού ωοθυλακίου». Το 2016 αναγορεύθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Τυρνάβου. Διορίστηκε σε κενή οργανική θέση του κλάδου παρασκευαστών του εργαστηρίου Ιστολογίας, Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής, με τριετή θητεία. Αποφοίτησε από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Εντάχθηκε σε μόνιμη θέση Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής. Από κατατακτήριες εξετάσεις εισήχθη στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Εντάχθηκε στην ΑΡ κατηγορία του Κλάδου Ειδικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού του Τομέα Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας. Εντάχθηκε ως μόνιμο μέλος Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού ΑΡ κατηγορίας του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Στις 27/02/2002 εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με βαθμό “άριστα” η διδακτορική της διατριβή με θέμα «Συμβολή στη μελέτη των κυττάρων του προωορρηκτικού ωοθυλακίου”. Στις 11/03/2002 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από την 01/05/2002 ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 117/2002, ορίστηκε μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρίου Προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ως ΠΕ, και ο Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής στην υπ΄αριθμ. 14/5-7-2002 συνεδρίασή του αποφάσισε να της αναθέσει διδακτικό έργο στο μάθημα της Ιστολογίας - Εμβρυολογίας. Στις 16/12/2003 εντάχθηκε σε θέση ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ – Εργαστηριακό Διδακτικό προσωπικό του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής. Στις 24/8/2006 διορίσθηκε σε οργανική θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής. Στις 25/8/2011 διορίσθηκε στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του Εργαστηρίου Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής και στις 9/9/2011 ανέλαβε τα καθήκοντά της. Στις 24/11/2016 διορίσθηκε στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και στις 29/12/2016 ανέλαβε τα καθήκοντά της. Μέχρι και σήμερα συμμετέχει ενεργά, αρχικά στο διοικητικό – ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, στο τεχνικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματός του, και μετέπειτα στις αμιγείς εκπαιδευτικές δραστηριότητές του. Από το ακαδημαϊκό έτος 1993 έως και το 2008 υπήρξε διδάσκουσα και συμμετείχε στις εξετάσεις των φοιτητών στα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο τμήμα των Ιατρικών εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, αρχικά ως καθηγήτρια εφαρμογών ή εργαστηριακή συνεργάτης και κατόπιν ως επιστημονική συνεργάτης. Από το 1999 έως και το 2004 υπήρξε διδάσκουσα και συμμετείχε στις εξετάσεις των σπουδαστών στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ). Από το ακαδημαϊκό έτος 2002 έως σήμερα διδάσκει στους προπτυχιακούς φοιτητές του ιατρικού και οδοντιατρικού τμήματος του Α.Π.Θ. και συμμετέχει στις εξετάσεις τους. Από το 2017 είναι διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΔΜΠΣ «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες». Από το 2020 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.