Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης

Εικόνα Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

01.10.2000 – 31.03.2001: μετέβην με εκπαιδευτική άδεια στη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάννης (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois-CHUV, Διευθυντής: Kαθηγητής Julien Bogousslavsky), όπου και συνέχισα την ειδίκευσή μου στη Νευρολογία υπό την ιδιότητα του υποτρόφου ιατρού. Παράλληλα, συμμετείχα στο πρόγραμμα αγγειακών εγκεφαλικών νόσων του Καθηγητού Bogousslavsky στα πλαίσια του Μητρώου Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Λωζάννης (Lausanne Stroke Registry), και στο εξωτερικό ιατρείο αγγειακών εγκεφαλικών νόσων υπό την επίβλεψη του ιδίου του Καθηγητού.

18.02.2002 – 28.02.2003: Μετεκπαιδεύθηκα στην αντιμετώπιση των οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και στη Νευροηχολογία στην μονάδα ΑΕΕ (stroke unit) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάννης (CHUV), χρηματοδοτούμενος από το CHUV και το Εμπειρίκειο Ιδρυμα ως διδακτορικός υπότροφος (doctoral fellow).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.