Γεωργία Τσαούση

Εικόνα Γεωργία Τσαούση

Γνωστικό αντικείμενο: 

Αναισθησιολογία με Επιστημονικό πεδίο: Νευροαναισθησιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Νευροαναισθησιολογία για 3 μήνες (Μ.Βρετανία-Γερμανία)

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.