Βασιλική - Μαρία Ηλιάδου

Εικόνα Βασιλική - Μαρία Ηλιάδου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ψυχοακουστική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1. Μεταδιδακτορική Επιστημονική συνεργασία στην Γ' Ψυχιατρική Κλινική

2. Clinical Psychoacoustics Unit,Neuroscience Department, Lund University, Sweden

3. Central Auditory Processing Disorder Clinic, Speech & Hearing Department of the Ohio State University, USA

4. Academic Unit of Audiological Medicine,University College London, UCL

5. MRC Institute of Hearing Research, Nottingham, UK

Σύντομο βιογραφικό: 

Η Βασιλική-Μαρία Ηλιάδου είναι  Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής και Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΑΕ (Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας www.apdmaster.gr) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Είναι Ωτορινολαρυγγόλογος με διδακτορικό στην Ακουολογία. Διδάσκει σε διεθνή συνέδρια,σεμινάρια και masterclasses σε όλο τον κόσμο (Αγγλία, Νορβηγία, Γαλλία, Αμερική, Αυστραλία). Δημιούργησε και είναι υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ψυχοακουστικής στο ΑΧΕΠΑ και του Ιατρείου ΔΑΕ για την εξέταση παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα ακουστικής αντίληψης χωρίς ή με συννοσηρότητα (μαθησιακές δυσκολίες, φωνολογικά ελλείμματα, δυσκολίες συγκέντρωσης, Δυσλεξία, Άνοια και διαταραχές επικοινωνίας). Πρόκειται για το μοναδικό Ιατρείο στο είδος του στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη. Είναι συγγραφέας σε πληθώρα επιστημικών εργασιών για την ακοή και την ακουστική επεξεργασία κατέχοντας την 3η θέση σε διεθνές επίπεδο και τοποθετώντας το ΑΠΘ στην 2η θέση παγκοσμίως σε δημοσιευμένο ερευνητικό έργο την τελευταία πενταετία. Εργάζεται για την καθιέρωση της ολοκληρωμένης διαγνωστικής διερεύνησης της ακοής και της ορθής αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την ίδρυση της Ευρωπαικής Ομάδας ΔΑΕ. www.apdseminars.gr 

Vasiliki-Maria Iliadou is a Professor of Psychoacoustics and a Director of the APD Master (Auditory Processing Disorder www.apdmaster.gr) at the Medical School of Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). She is an ENT with a PhD in Audiology. She teaches in international congresses, seminars and masterclasses (UK, Norway, France, USA, Australia). She developed and is running the Clinical Psychoacoustics Lab and the APD Clinic at AHEPA University hospital for testing children and adults with auditory deficits without or with present comorbidities (i.e. learning disabilities, phonological deficits, attention issues, Dyslexia and communication issues). It is a unique clinical setting in Greece and one of the few APD Clinics in Europe. She is author of a large number of scientific papers in her field for hearing and auditory processing placed 3rd in the world and placing AUTH 2nd in the past five years. She is working towards establishing a better diagnostic hearing evaluation and an appropriate treatment of APD at a European level by initiating the European APD Group. www.apdseminars.gr 

      WHO Ακοή & Ασφαλής ακρόαση 11 Μαρτίου 2022 Εδώ όλη η εκδήλωση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ CONSENSUS

Συχνές παρανοήσεις για τις Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας στα παιδιά

Δημοσιεύσεις
 

 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/vivian-iliadou/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.