Βασιλική Κωτούλα - Δημητριάδου

Εικόνα Βασιλική Κωτούλα - Δημητριάδου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στην Μοριακή Παθολογική Ανατομική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1985 - 1991: Ειδίκευση στην Κυτταρολογία (ΑΝΘ Θεαγένειο)

1995 - 1997: Εξειδίκευση στη Μοριακή Παθολογία και στις διαγνωστικές - ερευνητικές εφαρμογές μοριακών μεθόδων ως συνεργάτης ερευνητής (research fellow) στο Dept of Pathology του National Cancer Institute (NCI) των National Institutes of Health (NIH) στη Bethesda, MD, USA; υπότροφος του Iδρύματος Fogarty της κυβέρνησης των H.Π.A.

2002 (Ιούνιος - Αύγουστος): Μετεκπαίδευση στον Συγκριτικό Γενωμικό Υβριδισμό (Comparative Genomic Hybridization, CGH), Dept of Pathology at Charite Hospital, Humboldt University of Berlin

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.