Βασίλειος Βασιλικός

Εικόνα Βασίλειος Βασιλικός

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα Καρδιολογίας (1992)

Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική ΚΑρδιολογία και Ηλεκτροφυσιολογία (St Bartholomew's Hospital, London. UK, (1992-1993)

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.