Ιωάννης Πράπας

Εικόνα Ιωάννης Πράπας

Γνωστικό αντικείμενο: 

Μαιευτική-Γυναικολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Γαλλία: Εθνικό κέντρο ερευνών Παρίσι, Μπορντώ Γαλλία, Βρυξέλλες Βέλγιο, Yale University USA

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.