Ομάδα Εργασίας Ιστοσελίδας

Συντονισμός:

  • Αναστασιάδης Κυριάκος

Σχεδίαση & Ανάπτυξη λογισμικού:
Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Το εργαστήριο αποτελεί ένα από τα 6 εργαστήρια του ΑΠΘ που διαθέτουν πιστοποίηση EN ISO 9001:2008 στην παραγωγή λογισμικού. Το λογισμικό διατίθεται για χρήση στο τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ κάτω από την άδεια χρήσης που βρίσκεται εδώ.

Επιστημονική επίβλεψη:
Παναγιώτης Μπαμίδης

Σχεδίαση/Ανάπτυξη Λογισμικού:
Δημήτρης Σπάχος

 

Ομάδα περιεχομένου:

  • Κατερίνα Λάζου
  • Γεώργιος Χαραλαμπίδης

Επιμέλεια Ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής:

  • Αναστασία Μπαρίνη
  • Μαρία Παπαϊωάννου
  • Βερόνικα Στέλμαχ
  • Ιωάννης Τσινόπουλος
  • Αστέριος Χατζηχαριστός

μέλη της Επιτροπής Επιμέλειας Ιστοσελίδας

 

Χρησιμοποιήθηκε υλικό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ με συντονιστή τον κ. Αστέριο Καραγιάννη.

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιεύσεις προέρχονται από τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, επί προεδρίας Νικολάου Ντόμπρου και με τεχνογνωσία που προήλθε από το έργο mEducator :

Επιστημονική επίβλεψη:
Παναγιώτης Μπαμίδης

Βιβλιογραφική επίβλεψη:
Γεώργιος Καρακιουλάκης

Σχεδίαση/Ανάπτυξη Λογισμικού:
Δημήτρης Σπάχος

Διορθώσεις/Επιμέλεια:
Δ. Γουλής, Ι. Τσινόπουλος, Γ. Καρακιουλάκης, Ε. Κολυμπιανάκης, Α. Κριτής, Α. Πρίντζα, Β. Κώτσης, Ν. Γρηγοριάδης

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.