Δημοσίευση

Incidence of and Risk Factors for Postoperative Glaucoma and Its Treatment in Paediatric Cataract Surgery.

ΤίτλοςIncidence of and Risk Factors for Postoperative Glaucoma and Its Treatment in Paediatric Cataract Surgery.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsMataftsi, A.
JournalDev Ophthalmol
Volume57
Pagination40-8
Date Published2016
ISSN1662-2790
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Antihypertensive Agents, Cataract Extraction, Child, Child, Preschool, Filtering Surgery, Glaucoma, Humans, Incidence, Infant, Infant, Newborn, Intraocular Pressure, Postoperative Complications, Risk Factors
Abstract

Postoperative glaucoma is perhaps the most feared complication after paediatric cataract surgery, as it is difficult to control. Paediatric glaucoma is also challenging to diagnose, and different definitions of glaucoma have led to a rather big range of reported incidences of this disease. It can occur soon after surgery, in which case it is usually closed-angle glaucoma, or it can have a late onset, even more than a decade after surgery, and its aetiopathogenesis remains unclear to this day. There is significant controversy as to what the risk factors are for developing it, especially regarding intraocular lens implantation. The vast majority of studies show that an earlier age at surgery confers a higher risk. Medical and surgical treatment of aphakic/pseudophakic glaucoma can be successful; however, management often requires repeated procedures with or without multiple medications, and the prognosis is guarded. The visual outcome depends on sufficient intraocular pressure control and management of concurrent amblyopia.

DOI10.1159/000442500
Alternate JournalDev Ophthalmol
PubMed ID27043391

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.