Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Eπισπεύδον τμήμα: Ιατρική

ΔΠΜΣ "Άθληση και Υγεία"

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση και Υγεία» (Τμήμα Ιατρικής και ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ) έχει ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα των προσαρμογών και εφαρμογών της άσκησης στην ανθρώπινη απόδοση μέσα από δύο γνωστικές κατευθύνσεις: • Αθλητιατρική • Άσκηση και Σωματική Υγεία Ορισμένα από τα αντικείμενα διδασκαλίας είναι η πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, καρδιοαναπνευστικών και παθολογικών παθήσεων, η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, η θεραπευτική γυμναστική και η διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου μέσω προγραμμάτων άσκησης.

ΔΠΜΣ "Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του 2020 και προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της έρευνας και των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Τα θέματα που διδάσκονται καλύπτουν την προέλευση και βιολογία των βλαστοκυττάρων, το συνδυασμό τους με βιοϋλικά και ικριώματα, την απομόνωση και κρυοσυντήρηση τους, μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, το ρόλο τους στις μεταμοσχεύσεις και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των μοσχευμάτων και τις εφαρμογές σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική"

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Πληροφορική». Το ΔΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΔΠΜΣ "Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, νόσος και φυσική επιλογή"

Διιδρυματικό με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και της ένταξής της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας και της νόσου μέσω έρευνας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, τόσο σε επιδημικές όσο και σε χρόνιες νόσους. Διασαφηνίζεται πώς η μελέτη της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει στην εκλεπτυσμένη κατανόηση ευρέως φάσματος ερωτημάτων και διλημμάτων της σύγχρονης ιατρικής. Η εκπαίδευση αφορά σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία.

ΔΠΜΣ "Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"

«Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» είναι ο τίτλος του νέου Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ (Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ (Επιστημονικά υπεύθυνη: Καθηγήτρια Αικατερίνη Δημητριάδου). Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των επιστημόνων των Βιοϊατρικών Επιστημών σε τομείς προσωπικότητας και επικοινωνίας στον χώρο εργασίας τους - καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, εφαρμογή γνώσεων σε εξειδικευμένα πεδία κ.λπ. - προκειμένου οι ίδιοι να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους και στις εξελίξεις της εποχής.

ΔΠΜΣ "Νευροανοσολογία"

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολογία». Το αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση στη Νευροανοσολογία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: • η απόκτηση γνώσεων Βασικών Νευροεπιστημών και Ανοσολογίας • η εκπαίδευση στην Κλινική Ανοσολογία με ιδιαίτερη έμφαση στα Νευρολογικά Νοσήματα και στις εργαστηριακές μεθόδους κλινικής διερεύνησης και έρευνας της Νευροανοσολογίας.

ΔΠΜΣ "Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση"

Ο κύκλος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (Δ.ΠΜΣ), διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στις «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση».

ΔΠΜΣ "Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) και το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» («Health and Environmental Factors»). Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS) Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος Επικοινωνία: Τηλ. 2310.999.338 email: bioethics@med.auth.gr

ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας"

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» («Public Health and Health Policy») έχει αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Με στόχο την ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, παρέχονται γνώσεις στα αντικείμενα της επιδημιολογίας, βιοστατιστικής και προληπτικής στρατηγικής. Παράλληλα με την εμβάθυνση στην Πολιτική Υγείας αναπτύσσονται τα αντικείμενα της Πολιτικής Οικονομίας της Υγείας, της κοινωνιολογικής προσέγγισης της Υγείας και του σχεδιασμού των Υπηρεσιών Υγείας. Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις: • Δημόσια Υγεία (Public Health) και • Πολιτική Υγείας (Health Policy) Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS) Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΠΜΣ "Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας"

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των δεξιοτήτων στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη και ποιοτική επαγγελματική σταδιοδρομία. Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η παροχή εξειδίκευσης στο αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας σε πτυχιούχους νοσηλευτικών τμημάτων Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ). Επιπρόσθετα, θίγει θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και διαχείρισης μονάδων υγείας.

ΠΜΣ "Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας"

Το ΠΜΣ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS) με αντικείμενο την ειδίκευση στις μεθόδους και εφαρμογές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας σε δύο κατευθύνσεις: Βασικής Ιατρικής Έρευνας και Κλινικής Ιατρικής Έρευνας. Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας"

Το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) με τίτλο Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας. Το ΠΜΣ παρέχει ειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις: • Κλινική-Ιατρική Διατροφή • Διατροφή & Δημόσια Υγεία Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με σημαντική εμπειρία στα σχετικά πεδία και υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. -κυρίως επαγγελματίες υγείας και οι φοιτητές λαμβάνουν εξειδικευμένη και σε βάθος κατάρτιση στο πεδίο της Διατροφής και στην επιλεγόμενη κατεύθυνσή τους. Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS) Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος

ΠΜΣ "Θεραπευτικές Επιλογές και Διαχείριση Επειγουσών Αγγειοχειρουργικών Παθήσεων"

Η συνεχής εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη διαγνωστική προσέγγιση και τις θεραπευτικές τεχνικές των αγγειακών παθήσεων και το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αφορά στην επικαιροποίηση της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών με επείγοντα αγγειακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικών κλινικών δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους μας ικανούς να παρέχουν με επάρκεια τις γνώσεις τους και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις κλινικές προκλήσεις της διαχείρισης των ασθενών με επείγοντα αγγειοχειρουργικά προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως επιστήμονες υγείας στα νοσηλευτικά κέντρα της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Επιπλέον, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών του, ώστε αφενός να αποκτήσουν βασικές ερευνητικές και διδακτικές δεξιότητες και αφετέρου, για όσους το επιθυμούν, να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για διδακτορική έρευνα και σπουδές. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού www.mscvascularemergencies.med.auth.gr ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο τηλέφωνο +30 2310999339 ή να μας στείλετε email στη διεύθυνση pmsi@med.auth.gr.

ΠΜΣ "Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Master of Science (MSc) in Medical Research Methodology"

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία της δεύτερης χρονιάς του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (MSc) για επαγγελματίες υγείας, στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά προγράμματα, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι: • Μικρή διάρκεια • Ευέλικτη, μικτή μορφή • Διεξαγωγή των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα • Ανταγωνιστικά δίδακτρα

ΠΜΣ "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία"

Το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σχεδίασε και προσφέρει ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων με τίτλο: «Κλινική & Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία». Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: • Κλινική Φαρμακολογία • Φαρμακευτική Ιατρική & Βιομηχανική Φαρμακολογία • Κλινική Τοξικολογία Διδάσκεται από καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., στελέχη του Ε.Ο.Φ. & του Ε.Μ.Α. και εξειδικευμένους επιστήμονες της φαρμακοβιομηχανίας. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία και λοιπούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου. Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

ΠΜΣ "Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)"

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση ιατρών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία και η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας. Με το ΠΜΣ καλύπτονται τα κενά στη γνώση για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών και της λήψης των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε συντηρημένα και νωπά πτωματικά παρασκευάσματα θεωρείται απαραίτητη.

ΠΜΣ "Κλινική Ψυχική Υγεία"

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health) είναι η επιστημονική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχικής Υγείας, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην προώθηση της ψυχικής υγείας και στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ένταξη τους σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, της νόσου και της αντιμετώπισής της. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ενσωματώνει εντατική, σφαιρική και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, με έμφαση στην εκπαίδευση σε κλινικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της πολυδιάστατης θεραπευτικής προσέγγισης, στοχεύοντας στην κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία της ψυχικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας.

ΠΜΣ "Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη"

Το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών Υγείας στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του με βάση όλα τα νεότερα δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην σύγχρονη φαρμακοθεραπεία και στην σύγχρονη τεχνολογία. Ο σκοπός του είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης, της εφαρμογής και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική ή/ και την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αναπτύσσουν τα θέματα διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS), 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (30 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

ΠΜΣ "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας"

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» («Primary Health Care») έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το αντικείμενο του είναι η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε επίπεδο κοινότητας, με επίκεντρο την προάσπιση της υγείας και την πρόληψη της νόσου Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS) Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΠΜΣ "Τεχνικές εξωσωματικής κυκλοφορίας - Τεχνολογία συσκευών Καρδιοχειρουργικής"

Αντικείμενο-Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε ότι αφορά την λειτουργία της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας αλλά και την λειτουργία άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται στην Καρδιοχειρουργική. Τέτοιες συσκευές είναι ο ενδοαορτικός ασκός, το ECMO, οι συσκευές υποβοήθησης της αριστεράς κοιλίας κ.α. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το κενό εκπαίδευσης στα αντίστοιχα πεδία, καθώς, μέχρι σήμερα, ακόμη και οι ασκούντες το επάγγελμα τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας δεν ακολουθούν στη χώρα μας κάποιο διαβαθμισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.