Μάθημα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / Prehospital Medicine Emergency
Κωδικός IA0408
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000442

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017735
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Βασιλάκος, Κωνσταντίνος Καρακούλας, Χαρίσιος Σκούρτης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν οι φοιτητές του ΙΑ εξαμήνου.
Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών είναι 60 και αυτό γιατί περιλαμβάνει πολλές εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες των επτά φοιτητών έκαστη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση δυνητικά θανατηφόρων καταστάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του βαριά πάσχοντα ασθενή και πολλές φορές καθορίζει την έκβαση. Συχνά ο νέος γιατρός καλείται να αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις μόνος του και μακριά από οργανωμένους υγειονομικούς σχηματισμούς.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η σωστή χρήση φαρμάκων στην αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων δυνητικά απειλητικών για την ζωή του ασθενούς. Ο φοιτητής διδάσκεται μια διαφορετική προσέγγιση στο επείγον από αυτή που έχει διδαχθεί στα επιμέρους μαθήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γνώσεις και δεξιότητες στην Ε.Π.Ι.
Κλινική εκτίμηση του βαρέως πάσχοντα
Οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΑΒ
Συστήματα Ε.Π.Ι., ο ρόλος του διασώστη
Αιτίες και πρόληψη της καρδιακής ανακοπής
Αλγόριθμος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής
Διαταραχές ρυθμού
Εξοπλισμός στην Ε.Π.Ι.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Ε.Π.Ι.
Αναπνευστική ανεπάρκεια – κρίση άσθματος
Αντιμετώπιση του πόνου
Status Epilepticus
Προνοσοκομειακή χορήγηση υγρών
Οξύ πνευμονικό οίδημα
Υπερτασική κρίση
Επείγουσες παθολογικές καταστάσεις σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.
Επείγουσες παθολογικές καταστάσεις σε ακραίες βαρομετρικές συνθήκες.
Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του χρήστη.
Επείγοντα μαιευτικά
Επείγουσες μεταβολικές καταστάσεις
Κώμα αγνώστου αιτιολογίας
Προσοσοκομειακή αντιμετώπιση του πολυτραυματία
Προσέγγιση και αντιμετώπιση του ασθενή σε Shock
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ο διεγερτικός ασθενής - καταστολή
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής προνοσοκο-μειακά
Ζητήματα ηθικής στην Επείγουσα Ιατρική
Αλλεργική αντίδραση
Πνιγμός
Ηλεκτροπληξία – Κεραυνοπληξία
Λαρυγγίτιδες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Βασικοί χειρισμοί αεραγωγού
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής
Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα - Κρικοθυρεοτομή
Αντιμετώπιση του τραυματία
Συζήτηση κλινικών σεναρίων

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Προαιρετική παρουσία των φοιτητών στις χειρουργικές αίθουσες και κλινική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τον αεραγωγό(αερισμός με μάσκα, τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού) καθώς επίσης και σε άλλες κλινικές δεξιότητες (τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, τοποθέτηση ουροκαθετήρα).

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 24
Εργαστηριακή Άσκηση 16
Φροντιστήριο 2
κλιν.άσκ. προαιρετική
Σύνολο 42
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-07-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.