Κριτήρια για την εκλογή/εξέλιξη των μελών ΔΕΠ

Γνωστοποιείται η απόφαση της υπ. αριθ. 59/4-7-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της υπ. αριθ. 1/17/9/2019 Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, για την υιοθέτηση κριτηρίων για την εκλογή/εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων, με αποκλειστικό στόχο:
 
-          τη διασφάλιση του κύρους του Τμήματος,
-          τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού/εργαστηριακού έργου του Τμήματος και
-          τη διαρκή βελτίωση της θέσης του Τμήματος σε διεθνές επίπεδο,
 
και με βάση
 
-          την κείμενη νομοθεσία,
-          τα διαθέσιμα ακαδημαϊκά στοιχεία στο Τμήμα,
-          τα διεθνώς επικρατούντα σε καταξιωμένα Τμήματα Ιατρικής και
-          τις απόψεις που έχουν συζητηθεί σε προηγούμενες (1992 μέχρι σήμερα) αντίστοιχες επιτροπές του Τμήματος (συμμετοχή >100 μελών ΔΕΠ).
 
Τα ακόλουθα κριτήρια προτείνονται για να δημιουργήσουν το “ακαδημαϊκό κλίμα” που επιθυμεί το Τμήμα, και να αποτελέσουν αφενός το πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και αφετέρου πρόταση προς τα εκλεκτορικά σώματα.
 
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τους πίνακες των κριτηρίων θα τα βρείτε στο επισυναπτόμμενο αρχείο της σελίδας αυτής.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.