Υπηρεσίες e-University προσωπικού

Ως προσωπικό του πανεπιστημίου έχετε πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • Μισθοδοσία on-line
    • που σας επιτρέπει να ανακτήσετε αντίγραφο του εκκαθαριστικού των μηνιαίων αποδοχών σας
  • Πανεπιστημιακή υπηρεσία καταλόγου (ΠΥΚΑ)
    • στην οποία μπορείτε να δείτε τα καταχωρημένα στοιχεία μητρώου σας στο πανεπιστήμιο, στοιχεία θέσης και ιδιότητας και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης σας επιτρέπει να στείλετε και αίτημα διόρθωσης τους
  • Δήλωση βλαβών
    • για καταχώρηση βλάβης ή άλλου αιτήματος τεχνικής βοήθειας, ώστε να ενημερωθεί το τεχνικό συνεργείο

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.