Φοιτητικός οδηγός

 
Εγγραφή στο Τμήμα
Η εγγραφή των φοιτητών σε όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας register.auth.gr. Στη συνέχεια οι φοιτητές προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά είναι πλήρη και σωστά οριστικοποιείται η εγγραφή τους και παίρνουν βεβαίωση σπουδών όπου αναγράφεται και ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) τους.
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος, λαμβάνουν στο κινητό τους μήνυμα (SMS) με οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικού ιδρυματικού λογαριασμού από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ (username και password για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ). Με την απόκτηση και του ιδρυματικού λογαριασμού γίνονται πλέον πλήρη μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ.
 
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Δικαίωμα ακαδημαϊκής ταυτότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο), για όσους προβλέπεται ότι είναι δικαιούχοι από τη σχετική νομοθεσία.
Αιτήσεις γίνονται στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα και έχει αποκτήσει ιδρυματικό λογαριασμό από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
 
Εγγραφή σε εξάμηνο
Σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. Φ5/114174/Β3/6-10-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρ. β, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την έγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο ενός ακαδημαϊκού έτους.
Οι ημερομηνίες εγγραφής στο εξάμηνο καθορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το οποίο εγκρίνεται ετησίως από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και κοινοποιείται σε όλες τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
Η εγγραφή σε εξάμηνο γίνεται μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr που είναι προσβάσιμη από υπολογιστή, tablet και κινητά τηλέφωνα.
 
Δήλωση Μαθημάτων
Στην αρχή κάθε εξαμήνου (αφού ανακοινωθούν οι βαθμοί της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου) πραγματοποιείται η δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο. Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ή/και να εξεταστούν ή/και να πάρουν το σύγγραμμα που προσφέρεται γι' αυτά στο τρέχον εξάμηνο. Για την εξεταστική Σεπτεμβρίου δεν χρειάζεται ξεχωριστή δήλωση μαθημάτων, καθώς είναι επαναληπτική του ακαδημαϊκού έτους που μόλις τελείωσε (οι φοιτητές εξετάζονται σε όσα μαθήματα έχουν ήδη δηλώσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος).
Η δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr.
 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.