Γραμματεία

Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα διοικητικά όργανα και τις Επιτροπές του Τμήματος και αποτελεί απαραίτητο στήριγμα της διοίκησής του. Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα που αφορούν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος από την εγγραφή του φοιτητή/της φοιτήτριας έως την αποφοίτησή του/της αλλά και μετά από αυτήν όσο και στη λειτουργία των συλλογικών του οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εκλεκτορικά Σώματα κλπ). Διατηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο του Τμήματος και διεκπεραιώνει τα θέματα του διδακτικού προσωπικού (εξελίξεις μελών ΔΕΠ, άδειες κ.ά.).

Η Γραμματεία βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Νέων Αμφιθεάτρων, απέναντι από την κεντρική είσοδο του ΑΧΕΠΑ και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12:00-13:30.

Επικοινωνία:
Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - 1ος όροφος
(Έναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.999.900
E-mail: info@med.auth.gr

Τα τελευταία χρόνια με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας έχουν απλουστευθεί οι διαδικασίες και έχει ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για φυσική επαφή με την Γραμματεία.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας σε φοιτητές και φοιτήτριες, μεταξύ άλλων είναι:

  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους
  • να βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά
  • να λαμβάνουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση

Οι κυριότερες δυνατότητες που προσφέρονται σε διδάσκοντες είναι:

  • να βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις, τους φοιτητές και τους βαθμούς των φοιτητών τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια τους με χρήση ειδικής κρυπτογραφικής συσκευής

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ, στη διεύθυνση https://sis.auth.gr/.
 

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου Διοικητικό προσωπικό thgazopo@auth.gr
2310999269
Παύλος Γεωργιάδης Διοικητικό προσωπικό pavlosag@auth.gr
2310999259
Χρυσή Καλπακίδου Διοικητικό προσωπικό chryskalp@auth.gr
2310999211
Πασχαλίνα Κυργιαφίνη Διοικητικό προσωπικό linaki@auth.gr
2310999184
Ιωάννης Μαστραντώνης Διοικητικό προσωπικό imastran@auth.gr
2310999125
Ελισσάβετ Μαυρομιχάλη Διοικητικό προσωπικό elisavma@auth.gr
2310999183
Αναστασία Μπαρίνη Διοικητικό προσωπικό barini@auth.gr
Δημήτριος Νεράντζης Διοικητικό προσωπικό dnera@auth.gr
2310999904
Ευαγγελία Παπαδοπούλου Διοικητικό προσωπικό linapap@auth.gr
2310999016
Παύλος Πεχλιβάνης Διοικητικό προσωπικό pavlospd@auth.gr
2310999295
Αστέριος Χατζηχαριστός Διοικητικό προσωπικό asteris@auth.gr
+30 2310.99.9057

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.