Δημοσίευση

Abnormal origin of internal thoracic artery from the thyrocervical trunk: surgical considerations.

ΤίτλοςAbnormal origin of internal thoracic artery from the thyrocervical trunk: surgical considerations.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsParaskevas, G., Natsis K., Tzika M., Ioannidis O., & Kitsoulis P.
JournalJ Cardiothorac Surg
Volume7
Pagination63
Date Published2012
ISSN1749-8090
Λέξεις κλειδιάAged, Cardiovascular Surgical Procedures, Female, Humans, Mammary Arteries, Subclavian Artery
Abstract

An unusual case of left internal thoracic artery (ITA) origin from the thyrocervical trunk (TCT) was detected during routine cadaver dissection. The variability of origin and course of ITA has less or more frequently been documented in the literature. However, the ITA origin from the TCT on the left side has been detected less commonly, making its dissection and preparation during coronary artery bypass grafting surgery more difficult. We discuss the ITA origin and course variability as well as clinical significance of the present variant, reviewing the relative literature. The objective of our study is to exhibit a rare ITA origin in order to provide a more accurate knowledge of such variations.

DOI10.1186/1749-8090-7-63
Alternate JournalJ Cardiothorac Surg
PubMed ID22747955
PubMed Central IDPMC3425157

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.