Δημοσίευση

Adrenal Gland Lymphangiomas.

ΤίτλοςAdrenal Gland Lymphangiomas.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMichalopoulos, N., Laskou S., Karayannopoulou G., Pavlidis L., & Kanellos I.
JournalIndian J Surg
Volume77
IssueSuppl 3
Pagination1334-42
Date Published2015 Dec
ISSN0972-2068
Abstract

Lymphangiomas of the adrenal glands (ALs) are benign vascular lesions. Approximately, 53 cases have been reported in the literature. The current study reviews and analyzes the clinical and pathologic features of all reported ALs and additionally illustrates a typical case of adrenal lymphangioma (AL). In order to perform the review analysis, a search of the international literature for ALs in adults was conducted. Thirty-eight related articles were found. Clinical and pathological information were obtained for all the reported cases and a database was created. ALs were detected more frequently in women than men. The mean age of occurrence was 39.5 years, while their mean size was 8.86 cm. Fifty-nine percent of ALs were right-sided. Size and localization were responsible for the presenting symptoms, though 30.4 % were asymptomatic. Diagnosis was made postoperatively in all cases by histological results. ALs are rare and benign lesions. They usually present as an incidental finding after abdominal imaging. The diagnosis is made after the surgical removal by histological and immunohistochemical examinations.

DOI10.1007/s12262-015-1206-y
Alternate JournalIndian J Surg
PubMed ID27011561
PubMed Central IDPMC4775622

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.