Δημοσίευση

Anaplastic adenocarcinoma of the pancreas.

ΤίτλοςAnaplastic adenocarcinoma of the pancreas.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMichalopoulos, N., Laskou S., Papadakis Y., Karayannopoulou G., & Kanellos I.
JournalJ Gastrointest Cancer
Volume46
Issue1
Pagination68-73
Date Published2015 Mar
ISSN1941-6636
Λέξεις κλειδιάAdenocarcinoma, Aged, Humans, Male, Pancreatic Neoplasms
DOI10.1007/s12029-014-9669-9
Alternate JournalJ Gastrointest Cancer
PubMed ID25417074

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.