Δημοσίευση

A case of CD30+ ALK1- anaplastic large cell lymphoma resembling acute disseminated encephalomyelitis.

ΤίτλοςA case of CD30+ ALK1- anaplastic large cell lymphoma resembling acute disseminated encephalomyelitis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsAfrantou, T., Natsis K. S., Papadopoulos G., Lagoudaki R., Poulios C., Mamouli D., Kostopoulos I., & Grigoriadis N.
JournalMult Scler Relat Disord
Volume13
Pagination119-121
Date Published2017 Apr
ISSN2211-0356
Λέξεις κλειδιάBrain, Encephalomyelitis, Acute Disseminated, Humans, Ki-1 Antigen, Lymphoma, Large-Cell, Anaplastic, Magnetic Resonance Imaging, Male, Middle Aged, Receptor Protein-Tyrosine Kinases
Abstract

Central nervous system involvement is an uncommon complication of systemic non-Hodgkin lymphomas. The majority of these cases concern B-cell lymphomas. We report a case of systemic T-cell anaplastic large cell lymphoma CD30+ ALK- with CNS involvement at the time of diagnosis and unusual MRI characteristics resembling acute disseminated encephalomyelitis.

DOI10.1016/j.msard.2017.03.003
Alternate JournalMult Scler Relat Disord
PubMed ID28427693

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.