Δημοσίευση

A case report of thrombosed varicosities of pubic collateral veins: Ideal treatment strategy and contribution of era imaging technologies in diagnosis.

ΤίτλοςA case report of thrombosed varicosities of pubic collateral veins: Ideal treatment strategy and contribution of era imaging technologies in diagnosis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsParamythiotis, D., Goulas P., Bangeas P., Giannopoulos A., Kapoulas K., Rafailidis V., Papadopoulos G., Ktenidis K., Kalogera-Fountzila A., & Michalopoulos A.
JournalSAGE Open Med Case Rep
Volume6
Pagination2050313X18757389
Date Published2018
ISSN2050-313X
Abstract

Collateral circulation is an alternative path occurring in case of venous or artery obstruction. This path may usually develop after primary recanalization. In our case, a 62-year-old woman presented to our Emergency Department complaining about a suprapubic swelling with a cyanotic discoloration of the overlying skin for the past 10 days for which she had been previously prescribed antibiotics. Investigation with ultrasound and contrast-enhanced computed tomography was performed. An imaging study revealed thrombosed pubic varicose collateral veins due to deep vein obstruction and occlusion of the left external iliac vein. The patient was treated with low-molecular-weight heparin, and swelling subsided gradually. Collateral veins of the abdominal wall and over the pubic tubercle are highly predictive of deep venous obstructive disease proximal to the groin level. These collaterals should never be removed, and the patient should be subjected to a diligent laboratory and imaging investigation.

DOI10.1177/2050313X18757389
Alternate JournalSAGE Open Med Case Rep
PubMed ID29468068
PubMed Central IDPMC5813843

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.