Δημοσίευση

Is central auditory processing disorder present in psychosis?

ΤίτλοςIs central auditory processing disorder present in psychosis?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsIliadou, V. Vivian, Apalla K., Kaprinis S., Nimatoudis I., Kaprinis G., & Iacovides A.
JournalAm J Audiol
Volume22
Issue2
Pagination201-8
Date Published2013 Dec
ISSN1558-9137
Abstract

PURPOSE: The scope of this study was to trace central auditory processing issues in patients with first-episode psychosis using a psychoacoustic test battery approach.METHOD: Patients (n = 17) and volunteer control subjects (n = 17) with no personal or family history of schizophrenia were included in the study on the basis of normal hearing sensitivity. The authors implemented a central auditory processing battery consisting of monaural and binaural tests with verbal and nonverbal stimuli.RESULTS: Perceptual deficits in both nonverbal and verbal auditory stimuli are reported in this study, with temporal central auditory processing deficits and a mean left-ear advantage documented in the patient group.CONCLUSION: This study points to the possibility of the existence of central auditory processing deficits in first-episode psychosis leading to schizophrenia. Audiologists should be aware of the psychiatric research pointing to enhanced verbal memory as a result of auditory training, linking bottom-up remediation with top-down improvement.

DOI10.1044/1059-0889(2013/12-0073)
Alternate JournalAm J Audiol
PubMed ID23824433

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.