Δημοσίευση

Crizotinib Failure in a <i>TPM4-ALK</i> –Rearranged Inflammatory Myofibroblastic Tumor With an Emerging <i>ALK</i> Kinase Domain Mutation

ΤίτλοςCrizotinib Failure in a TPM4-ALK –Rearranged Inflammatory Myofibroblastic Tumor With an Emerging ALK Kinase Domain Mutation
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsTsakiri, K., Kotoula V., Lakis S., üller J., Fostira F., Bobos M., Hytiroglou P., & Fountzilas G.
JournalJCO Precision Oncology
Issue1
Pagination1 - 7
Date PublishedJan-11-2017
URLhttps://ascopubs.org/doi/10.1200/PO.17.00015https://ascopubs.org/doi/pdfdirect/10.1200/PO.17.00015
DOI10.1200/PO.17.00015
Short TitleJCO Precision Oncology

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.