Δημοσίευση

Deformity of the superior mesenteric vein: MR sign of pancreatic cancer unresectability.

ΤίτλοςDeformity of the superior mesenteric vein: MR sign of pancreatic cancer unresectability.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsPrassopoulos, P., Tritou I., Papanikolaou N., & Gourtsoyiannis N.
JournalAJR Am J Roentgenol
Volume176
Issue6
Pagination1600-1
Date Published2001 Jun
ISSN0361-803X
Λέξεις κλειδιάHumans, Magnetic Resonance Imaging, Mesenteric Veins, Pancreatic Neoplasms, Retrospective Studies
DOI10.2214/ajr.176.6.1761600b
Alternate JournalAJR Am J Roentgenol
PubMed ID11373243

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.