Δημοσίευση

Flexible laser Sphenopalatine artery ligation: An alternative to the classic approach.

ΤίτλοςFlexible laser Sphenopalatine artery ligation: An alternative to the classic approach.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKarkos, P. D., & Stavrakas M.
JournalClin Otolaryngol
Volume45
Issue2
Pagination309-310
Date Published2020 Mar
ISSN1749-4486
DOI10.1111/coa.13498
Alternate JournalClin Otolaryngol
PubMed ID31845491

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.