Κλινική

Γ' Χειρουργική Κλινική

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής ikesis@auth.gr
2310994647
Χριστόφορος Κοσμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής kosmidisc@auth.gr
2310994602
Κωνσταντίνος Σαπαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής sapalidis@auth.gr
2310994644

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.