Δημοσίευση

Granular cell tumour of the thyroid gland.

ΤίτλοςGranular cell tumour of the thyroid gland.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsMilias, S., Hytiroglou P., Kourtis D., & Papadimitriou C. S.
JournalHistopathology
Volume44
Issue2
Pagination190-1
Date Published2004 Feb
ISSN0309-0167
Λέξεις κλειδιάAdult, Female, Granular Cell Tumor, Humans, Immunohistochemistry, Thyroid Neoplasms
DOI10.1111/j.1365-2559.2004.01776.x
Alternate JournalHistopathology
PubMed ID14764065

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.