Δημοσίευση

High-fidelity over the somatosensory cortex revisited: back to basics.

ΤίτλοςHigh-fidelity over the somatosensory cortex revisited: back to basics.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsZafeiriou, D. I., & Vargiami E.
JournalClin Neurophysiol
Volume126
Issue2
Pagination223-4
Date Published2015 Feb
ISSN1872-8952
Λέξεις κλειδιάFemale, Humans, Male
DOI10.1016/j.clinph.2014.06.009
Alternate JournalClin Neurophysiol
PubMed ID25022793

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.