Δημοσίευση

Interferon-γ and Colorectal Cancer: an up-to date.

ΤίτλοςInterferon-γ and Colorectal Cancer: an up-to date.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsKosmidis, C., Sapalidis K., Koletsa T., Kosmidou M., Efthimiadis C., Anthimidis G., Varsamis N., Michalopoulos N., Koulouris C., Atmatzidis S., Liavas L., Strati T-M., Koimtzis G., Tsakalidis A., Mantalovas S., Zarampouka K., Florou M., Giannakidis D. E., Georgakoudi E., Baka S., Zarogoulidis P., Man Y-G., & Kesisoglou I.
JournalJ Cancer
Volume9
Issue2
Pagination232-238
Date Published2018
ISSN1837-9664
Abstract

Colorectal cancer still remains the third cause of cancer death among cancer patients. Early diagnosis is crucial and they can be either endoscopic or with blood biomarkers. Endoscopic methods consist of gastroscopy and colonoscopy, however; in recent years, endoscopic ultrasound is being used. The microenvironment is very important for the successful delivery of the treatment. Several proteins and hormones play a crucial role in the efficiency of the treatment. In the current mini review we will focus on interferon-γ.

DOI10.7150/jca.22962
Alternate JournalJ Cancer
PubMed ID29344268
PubMed Central IDPMC5771329

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.