Δημοσίευση

Intracranial translucency and spinal cord defects: early prenatal diagnosis of diastematomyelia.

ΤίτλοςIntracranial translucency and spinal cord defects: early prenatal diagnosis of diastematomyelia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsEleftheriades, M., Grigoriadis C., Sotiriadis A., Botsis D., Konstantinidou A., & Souka A. P.
JournalJ Ultrasound Med
Volume32
Issue9
Pagination1676-7
Date Published2013 Sep
ISSN1550-9613
Λέξεις κλειδιάBrain, Early Diagnosis, Echoencephalography, Female, Humans, Neural Tube Defects, Pregnancy, Ultrasonography, Prenatal
DOI10.7863/ultra.32.9.1676
Alternate JournalJ Ultrasound Med
PubMed ID23980231

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.