Δημοσίευση

Letter: apoptosis and hepatic fibrosis in chronic hepatitis B.

ΤίτλοςLetter: apoptosis and hepatic fibrosis in chronic hepatitis B.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKountouras, J., Patsiaoura K., Zavos C., Chatzopoulos D., Katsinelos P., Tantsi N., Polyzos S. A., Giouleme O., Gigi E., Deretzi G., Simeonidou C., Grigoriadis N., & Boura P.
JournalAliment Pharmacol Ther
Volume39
Issue9
Pagination996
Date Published2014 May
ISSN1365-2036
Λέξεις κλειδιάAlanine Transaminase, Female, Hepatitis B, Chronic, Humans, Liver Cirrhosis, Male
DOI10.1111/apt.12643
Alternate JournalAliment. Pharmacol. Ther.
PubMed ID24689347

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.