Δημοσίευση

Percutaneous endoscopic gastrostomy feeding of locally advanced oro-pharygo-laryngeal cancer patients

ΤίτλοςPercutaneous endoscopic gastrostomy feeding of locally advanced oro-pharygo-laryngeal cancer patients
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsPapakostas, P., Tsaousi G., Stavrou G., Rachovitsas D., Tsiropoulos G., Rova C., Konstantinidis I., Michalopoulos A., Grosomanidis V., & Kotzampassi K.
JournalOral Oncology
Volume74
Pagination135 - 141
Date PublishedJan-11-2017
ISSN13688375
URLhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1368837517303093http://api.elsevier.com/content/article/PII:S1368837517303093?httpAccept=text/xmlhttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S1368837517303093?httpAccept=text/plain
DOI10.1016/j.oraloncology.2017.10.001
Short TitleOral Oncology

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.