Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Χειρουργική Eνδοκρινών Aδένων"

Το ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Eνδοκρινών Aδένων» έχει ως σκοπό την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και τη εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών. Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επι μέρους πεδία: 1. Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα 2. Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων 3. Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων 4. Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος Επίσης θα τονιστεί ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού και θα δοθεί έμφαση στη βασική έρευνα που αφορά στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.