Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία"

Το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σχεδίασε και προσφέρει ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων με τίτλο: «Κλινική & Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία». Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: • Κλινική Φαρμακολογία • Φαρμακευτική Ιατρική & Βιομηχανική Φαρμακολογία • Κλινική Τοξικολογία Διδάσκεται από καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., στελέχη του Ε.Ο.Φ. & του Ε.Μ.Α. και εξειδικευμένους επιστήμονες της φαρμακοβιομηχανίας. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία και λοιπούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου. Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.