Δημοσίευση

Reply.

ΤίτλοςReply.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsGhi, T., Sotiriadis A., & Raine-Fenning N.
JournalUltrasound Obstet Gynecol
Volume49
Issue3
Pagination415-417
Date Published2017 03
ISSN1469-0705
DOI10.1002/uog.17376
Alternate JournalUltrasound Obstet Gynecol
PubMed ID28266157

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.