Δημοσίευση

Risk Factors for Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Genetic Epilepsy.

ΤίτλοςRisk Factors for Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Genetic Epilepsy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsGogou, M., Pavlou E., Eboriadou M., Hatzistylianou M., & Haidopoulou K.
JournalIndian J Pediatr
Volume83
Issue12-13
Pagination1497-1498
Date Published2016 Nov
ISSN0973-7693
Λέξεις κλειδιάEpilepsy, Humans, Risk Factors, Sleep Apnea, Obstructive
DOI10.1007/s12098-016-2183-2
Alternate JournalIndian J Pediatr
PubMed ID27345566

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.