Δημοσίευση

Shouldn't the laparoscopic operation for inguinal hernia repair in children be some steps closer to the open procedure?

ΤίτλοςShouldn't the laparoscopic operation for inguinal hernia repair in children be some steps closer to the open procedure?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMouravas, V., & Sfoungaris D. K.
JournalJ Pediatr Urol
Volume11
Issue6
Pagination373-4
Date Published2015 Dec
ISSN1873-4898
DOI10.1016/j.jpurol.2015.09.004
Alternate JournalJ Pediatr Urol
PubMed ID26542644

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.