Δημοσίευση

Spoken Word Recognition Enhancement Due to Preceding Synchronized Beats Compared to Unsynchronized or Unrhythmic Beats.

ΤίτλοςSpoken Word Recognition Enhancement Due to Preceding Synchronized Beats Compared to Unsynchronized or Unrhythmic Beats.
Publication TypeJournal Article
AuthorsSidiras, C., Iliadou V., Nimatoudis I., Reichenbach T., & Bamiou D-E.
PubMed ID28769752
PubMed Central IDPMC5513984

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.