Δημοσίευση

Surgical Management of a Giant Adrenal Pseudocyst: A Case Report and Review of the Literature in the Last Decade.

ΤίτλοςSurgical Management of a Giant Adrenal Pseudocyst: A Case Report and Review of the Literature in the Last Decade.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsParamythiotis, D., Bangeas P., Karakatsanis A., Goulas P., Nikolaou I., Rafailidis V., Kouskouras K., Papadopoulos V., Lypiridou S., Karayannopoulou G., & Michalopoulos A.
JournalCase Rep Surg
Volume2018
Pagination8473231
Date Published2018
ISSN2090-6900
Abstract

Adrenal pseudocysts are rare entities and occurred in the 5th and the 6th decades of life. They are discovered accidentally, while appearing with nonspecific clinical and imaging findings. We report a case of a 28-year-old woman presented in our Emergency Department complaining about upper abdomen pain. Computed tomography revealed a hypodense cystic lesion containing hyperdense material. The size of a mass was 11. 7 × 9.3 × 6.6 cm in diameter close to the pancreas, but the origin was from the left adrenal gland. The mass was excised with surgical laparotomy. Giant adrenal pseudocysts are rare entities. Final diagnosis usually confirmed with the pathology examination. Management of such adrenal lesions depends on the unique characteristics, the surgeon's experience, and local resources.

DOI10.1155/2018/8473231
Alternate JournalCase Rep Surg
PubMed ID29568658
PubMed Central IDPMC5820576

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.