Δημοσίευση

Surgical management of intrahepatic cholangiocarcinoma in the modern era: advances and challenges.

ΤίτλοςSurgical management of intrahepatic cholangiocarcinoma in the modern era: advances and challenges.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKonstantinidis, I. T., Arkadopoulos N., & Ferrone C. R.
JournalChin Clin Oncol
Volume5
Issue1
Pagination9
Date Published2016 Feb
ISSN2304-3873
Λέξεις κλειδιάBile Duct Neoplasms, Bile Ducts, Intrahepatic, Cholangiocarcinoma, Disease Management, Humans, Prognosis
Abstract

Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is one of the few gastrointestinal cancers with increasing incidence and mortality worldwide. Unlike hepatocellular carcinoma (HCC) which arises usually in a cirrhotic environment ICC frequently arises in the context of normal hepatic parenchyma. Surgical resection represents the mainstay of curative treatment, with minimally invasive approaches being increasingly utilized. Despite good surgical outcomes, most patients suffer from disease recurrence and eventually succumb to their disease. Effective adjuvant treatments are therefore needed. For unresectable disease hepatic artery utilization techniques are becoming more widely used. New treatments for non metastatic disease such as proton beam therapy (PBT) are also emerging. Systemic chemotherapy is also changing and targeted biologic agents are being added to conventional chemotherapeutic agents.

DOI10.3978/j.issn.2304-3865.2016.02.06
Alternate JournalChin Clin Oncol
PubMed ID26932433

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.