Δημοσίευση

The use of statins alone, or in combination with pioglitazone and other drugs, for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis and related cardiovascular risk. An Expert Panel Statement

ΤίτλοςThe use of statins alone, or in combination with pioglitazone and other drugs, for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis and related cardiovascular risk. An Expert Panel Statement
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsAthyros, V. G., Alexandrides T. K., Bilianou H., Cholongitas E., Doumas M., Ganotakis E. S., Goudevenos J., Elisaf M. S., Germanidis G., Giouleme O., Karagiannis A., Karvounis C., Katsiki N., Kotsis V., Kountouras J., Liberopoulos E., Pitsavos C., Polyzos S., Rallidis L. S., Richter D., Tsapas A. G., Tselepis A. D., Tsioufis K., Tziomalos K., Tzotzas T., Vasiliadis T. G., Vlachopoulos C., Mikhailidis D. P., & Mantzoros C.
JournalMetabolism
Volume71
Pagination17 - 32
Date PublishedJan-06-2017
ISSN00260495
URLhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0026049517300756http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0026049517300756?httpAccept=text/plainhttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S0026049517300756?httpAccept=text/xml
DOI10.1016/j.metabol.2017.02.014
Short TitleMetabolism

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.