Δημοσίευση

Votive Reliefs of Lower Extremities Disorders: A Brief Review.

ΤίτλοςVotive Reliefs of Lower Extremities Disorders: A Brief Review.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsTheodoraki, E., Paraskevas G. K., Natsis K., & Papavramidou N.
JournalCureus
Volume12
Issue2
Paginatione7020
Date Published2020 Feb 17
ISSN2168-8184
Abstract

The purpose of this paper is to present a series of votive reliefs from Graeco-Roman antiquity related to disorders of the lower extremities, in order to comprehend the importance of anatomical offerings as gifts of gratitude to healing gods such as Asclepius. The selected offerings cover disorders such as varicose vein disease and deformities of the lower limbs and provide significant information on medical treatments in ancient Greece, as well as the importance of religious practices in the healing process.

DOI10.7759/cureus.7020
Alternate JournalCureus
PubMed ID32211256
PubMed Central IDPMC7081739

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.