Μάθημα

Εισαγωγή στη Φαρμακολογία και Διασύνδεση με Φαρμακευτικές Επιστήμες

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Εισαγωγή στη Φαρμακολογία και Διασύνδεση με Φαρμακευτικές Επιστήμες / Introduction to Pharmacology and Interconnection to Pharmaceutical Sciences
Κωδικός ΜΙΦΑ0004
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Γεώργιος Καρακιουλάκης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000097

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 6

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Εισαγωγή στη Φαρμακολογία και Διασύνδεση με Φαρμακευτικές Επιστήμες
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600109774
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: θα έχουν κατανοήσει τις αρχές της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής, καθώς και της μεθοδολογίας και μετρήσεων στη φαρμακολογία. Επίσης θα έχουν κατανοήσει τη διασύνδεση των ανωτέρω με τις άλλες Φαρμακευτικές Επιστήμες. Τέλος, θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική άποψη των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων, των βιοφαρμακευτικών μορίων, της γονιδιακής θεραπείας και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Φαρμακολογία: Ορισμοί. Αρχές Φαρμακοκινητικής (Απορρόφηση, Κατανομή, Μεταβολισμός, Απέκκριση). Δοσολογικά σχήματα. Μεθοδολογία και μετρήσεις στη φαρμακολογία. Πως δρουν τα φάρμακα: γενικές αρχές. Πως δρουν τα φάρμακα: μοριακές απόψεις. Δράση φαρμάκων: κυτταρικές διαδικασίες - διέγερση, σύσπαση και έκκριση. Διασύνδεση Φαρμακολογίας με Φαρμακευτικές Επιστήμες. Κατηγορίες φαρμάκων: (α) ΚΝΣ. (β) Συστήματα (γ) Χημειοθεραπεία. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Λέξεις Κλειδιά
Φαρμακοκινητική, Βιοδιαθεσιμότητα, Φαρμακοδυναμική, Βιοϊσοδυναμία, Δοσολογικά σχήματα, Φαρμακοθεραπεία, Χημειοθεραπεία, Αλληλεπιδράσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 78 2,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 72 2,4
Σύνολο 150 5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. «Pharmacology» Rang, Dale, Ritter, Moore, 7th Edition, Parisianou Medical Publications, 2013.
2) «Pharmacology at a glance» Neal. Parisianou Medical Publications, 2010.
3) «Basic Clinical Pharmacology». Katzung. Paschalidis Publications, 2013.
4) «Pharmacology», Goodman & Gillmans. Paschalidis Publications, 2015
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. «Pharmacology» Rang, Dale, Ritter, Moore, 7th Edition, Parisianou Medical Publications, 2013.
2) «Pharmacology at a glance» Neal. Parisianou Medical Publications, 2010.
3) «Basic Clinical Pharmacology». Katzung. Paschalidis Publications, 2013.
4) «Pharmacology», Goodman & Gillmans. Paschalidis Publications, 2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.