Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Medical Biology
Κωδικός ΙΑ0273
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000271

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 1 1 9

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 6
Class ID
600150219
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
2. ΄
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Χημεία κυττάρου, Χημεία οργανισμών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές αρχές της επιστήμης της Βιολογίας και η δυνατότητα εξάσκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη βιολογική επιστήμη για την κατανόηση των βασικών αυτών αρχών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέλιξη του ανθρώπου, Από το DNA στις πρωτεΐνες, Τα χρωμοσώματα και η ρύθμιση των γονιδίων, Γενετική ποικιλότητα, Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών, Ενδοκυττάρια διαμερίσματα, Κυτταρική επικοινωνία, Μεμβράνες, Κυτταρική διαίρεση, Κυτταρικός κύκλος και κυτταρικός θάνατος, Τα κύτταρα αποκτούν ενέργεια από τις τροφές, Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια, Κυτταροσκελετός, Ιστοί και συνδέσεις, Τεχνολογία DNA
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 156 6
Εργαστηριακή Άσκηση 26 1
Φροντιστήριο 50 1,9
Εξετάσεις 2 0,1
Σύνολο 234 9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1η επιλογή
Α. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, συγγραφείς:Alberts, Bray, Hopkin, Johnoson, Lewis, Raff, Roberts, Walter, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια μετάφρασης Ν.Ανάγνου κ. ά. Ιατρικές εκδόσεις:Π.Χ.Πασχαλίδη, Αθήνα 2006.
ΤΟΜΟΣ 1:45083, ΤΟΜΟΣ 2:45091
2η επιλογή
Β.Βιολογία Κυττάρου-Μοριακή προσέγγιση, συγγραφείς:Μαρμάρας Β, Λαμπροπούλου-Μαρμάρα Μ., Δ΄έκδοση, έκδ. Τυπόραμα, Πάτρα 2005.
Κωδικός 6
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Το Εργαστήριο διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό βιβλίων και περιοδικών σχετικών με τη Βιολογία καθώς επίσης και λεξικών τα οποία μπορούν να κάνουν χρήση οι φοιτητές. Επίσης είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση και σε άλλες πηγές πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου. Η αίθουσα φροντιστηρίων διατίθεται για τη μελέτη εκτός των ωρών διδασκαλίας.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-04-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.