Μάθημα

Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων / Mathematics, programming techniques and design principles of medical information systems
Κωδικός ΙΠΑ004
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2015-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννα Χουβαρδά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600004406

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 15

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 4
Class ID
600109262
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, καθώς μεγάλο μέρος του διαθεσιμου προς μελέτη υλικού είναι στην αγγλική γλώσσα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι
* να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία)
* να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του
* να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών
* να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων για την υγεία

Στόχοι του μαθήματος.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
* Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων
* Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως
* Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να αναπτύξουν (απλά τουλάχιστον) πληροφορικά συστήματα για ιατρικές εφαρμογές
* Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα ανάλυσης & σχεδίασης

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματικές περιοχές, που υποστηρίζονται από διαλέξεις, εργαστήρια και εργασίες
--- High level scripting and prototyping: το παράδειγμα του Matlab, R,and Python ,
--- Εισαγωγή στο Software development & UML,
--- Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - JAVA
--- Προγραμματισμός και Εφαρμογές Διαδικτύου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
το μάθημα αφορά κατ εξοχήν τεχνολογίες πληροφορικής και έχει άμεση σχέση με Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 80 2,7
Εργαστηριακή Άσκηση 40 1,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 80 2,7
Εκπόνηση μελέτης (project) 160 5,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 50 1,7
Εξετάσεις 40 1,3
Σύνολο 450 15
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ενα σύνολο ατομικών εργασιών (ανα θεματική περιοχή) που περατώνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και σε ένα τελικό τεστ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν προβλέπεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις επιμέρους τεχνολογίες που διδάσκονται στις θεματικές περιοχές
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.