Μάθημα

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / Paediatric Surgery
Κωδικός ΙΑ0328
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δημήτριος Σφουγγάρης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000326

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 10 5 3

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150437
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ Παιδοχειρουργική
2. Β΄ Παιδοχειρουργική
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνωστικό αντικείμενο της Παιδοχειρουργικής
Στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδοχειρουργικής περιλαμβάνεται η πρόληψη και η θεραπευτική αντιμετώπιση των χειρουργικών συγγενών διαμαρτιών και των επίκτητων παθήσεων, που παρουσιάζονται από την εμβρυϊκή περίοδο, έως και την ηλικία που εκάστοτε ορίζει ο νόμος ή οι σχετικές διατάξεις (από το 2019 η ηλικία αυτή θα ορίζεται στα 16 έτη). Κατά παράδοση, η ειδικότητα της Χειρουργικής των Παίδων αφορά όλα τα συστήματα του σώματος εκτός του καρδιοαγγειακού. Η ραγδαία όμως εξέλιξη της επιστήμης αφαίρεσε από την τρέχουσα Παιδοχειρουργική ορισμένους τομείς, ενώ αύξησε κατά πολύ τις δυνατότητες που υπάρχουν στους τομείς οι οποίοι παρέμειναν σε αυτή.
Σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε πως αν και η Παιδοχειρουργική είναι συναφής ειδικότητα της Χειρουργικής, αποτελεί εν τούτοις μια ανεξάρτητη ειδικότητα, που απαιτεί ιδιαίτερη και ειδική εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά πολύ συχνά πάσχουν από τελείως διαφορετικές ασθένειες από αυτές που εμφανίζονται στους ενήλικες και στο ότι αυτά δεν αποτελούν μια μικρογραφία του ενήλικα, αλλά ένα αναπτυσσόμενο οργανισμό με πολλές ειδικές ανάγκες. Επίσης πρέπει να τονίσουμε την άρρηκτη σχέση της Παιδοχειρουργικής με την Παιδιατρική, καθότι απευθύνονται στα άτομα των ίδιων ηλικιακών ομάδων και τα συμπτώματα τα οποία αξιολογούνται από τους γιατρούς και των δύο ειδικοτήτων μπορεί να αντιστοιχούν σε παθήσεις τις οποίες θεραπεύει η μία ή η άλλη ειδικότητα. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε δύο επιστήμες από την κατηγορία των «βασικών επιστημών», η εξέλιξη των οποίων επηρέασε και επηρεάζει την Παιδοχειρουργική, κυρίως ως προς την ερμηνεία των γενεσιουργών αιτιών των παθήσεων και την πρόληψή τους. Αυτές είναι Γενετική και η Εμβρυολογία.
Η τεχνολογική εξέλιξη δεν άφησε αδιάφορους τους Παιδοχειρουργούς, αν και υπήρξε παγκοσμίως μια σχετική καθυστέρηση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών όπως είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική και ιδιαίτερα η ρομποτική χειρουργική, σε σύγκριση με τους Γενικούς Χειρουργούς. Από πολλούς θεωρείται ότι και η εμβρυική χειρουργική δεν έχει ακόμα αποδώσει τους καρπούς που αναμένονταν από αυτή. Ιδιαίτερα για τη ρομποτική και την εμβρυική χειρουργική, αλλά και για πολλές άλλες επιμέρους εφαρμογές, αναμένονται πολλά από τους νέους Παιδοχειρουργούς.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/-τρια θα πρέπει:
-Να αναγνωρίζει και να σέβεται τα ιδιαίτερα συναισθηματικά και δεοντολογικά ζητήματα γύρω από τη φροντίδα των ασθενών παιδιών.
-Να κατανοήσει ότι παρόλο που oi θεμελιώδεις αρχές της χειρουργικής περίθαλψης των παιδιών είναι παρόμοιες με εκείνες που διέπουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιά νεογνά ή βρέφη. Αυτές αφορούν κυρίως θέματα φυσιολολογίας και ανατομίας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η κατανόηση ότι πολλά παιδοχειρουργικά προβλήματα αντιμετωπίζονται πιο κατάλληλα εκεί όπου υπάρχουν ειδικές παιδιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη όχι μόνο στήν εγχειρητική, αλλά και στην αναισθησία, την εντατική παρακολούθηση, την εργαστηριακή υποστήριξη και τη νοσηλευτική φροντίδα.
-Να γνωρίζει την παθολογία, την συμπτωματολογία και την πρόγνωση των κυριότερων και συχνότερων χειρουργικών παθήσεων των νεογνών και μεγαλύτερων παιδιών.
-Να προβαίνει σε λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, διενέργεια κλινικής εξέτασης και στοχευμένης εργαστηριακής διερεύνησης των περιστατικών.
-Να καταρτίζει κατάλογο διαφορικής διάγνωσης για επιλεγμένα περιστατικά και να επιλέγει τις παθήσεις από τις οποίες είναι πιθανότερο να πάσχει ο ασθενής. Ακολούθως, να προτείνει συμπληρωματική διερεύνηση και να στενεύει τον κατάλογο της διαφορικής διάγνωσης. Να προτείνει τρόπο αντιμετώπισης γνωρίζοντας ποιές δυνατότητες θεραπείας είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων και των μη χειρουργικών. Να εκτιμά εάν ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της α' βάθμιας περίθαλψης, ή πρέπει να παραπεμφθεί σε β΄βάθμιο ή γ΄βάθμιο κέντρο.
-Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τίς άμεσες ανάγκες του ασθενούς, με κατάλληλους χειρισμούς, χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών, φαρμάκων, είτε στα πλαίσια της προεγχειρητικής βελτιστοποίησης είτε στα πλαίσια του επείγοντος είτε στα πλαίσια της νοσηλείας. Να μεριμνά γιά την ταχεία και ασφαλή δικομιδή του ασθενούς, όταν είναι αναγκαίο. Να αναγνωρίζει τις μετατραυματικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις παρακάτω παθήσεις (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):
1. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΚΝΣ: Υδροκέφαλος, Εγκεφαλοκήλη, Δυσραφισμοί ράχης, κρανιοσυνοστέωση, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
2. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ: Ατρησία ή Στένωση των Ρινικών Χοανών , Ακολουθία Pierre Robin , Σχιστίες του Προσώπου , Βατράχιο, Σπίλοι.
3. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: Κυστικό ύγρωµα, Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου, Πλάγια τραχηλικά συρίγγια και κύστεις, Ραιβόκρανο.
4. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ: Συγγενείς διαμαρτίες του Πνεύµονα , του ∆ιαφράγµατος , Πνευµοθώρακας, Αιµοθώρακας, Εµπύηµα Θώρακα, Χυλοθώρακας
6.ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ: Ατρησία οισοφάγου, Εντερική Απόφραξη στα νεογνά (Aτρησία, Ανωµαλίες στροφής και προσήλωσης του μέσου εντέρου (Mal Rotation-Non Rotation, Ειλεός από μηκώνιο, Δακτυλιοειδές πάγκρεας), Νεκρωτική εντεροκολίτις, Νόσος του Hirschsprung, Ατρησία χοληφόρων, Κύστεις χοληδόχου πόρου, Ορθοπρωκτικές ∆ιαµαρτίες, Παθήσεις μεκελλείου αποφύσεως, Πολύποδες εντέρου, Διπλασιασμός εντέρου, Κύστη μεσεντερίου, Εγκολεασμός, Σκωληκοειδίτις, Ειλεός, Διαφραγματοκήλη.
7. ΣΩΜΑΤΟΣΧΙΣΤΙΕΣ, ΚΗΛΕΣ: Εξόµφαλος (Συγγενής οµφαλική εξεντέρωση) – Γαστρόσχιση, Βουβωνοκήλη, Υδροκήλη, Κύστη τόνου, Ομφαλοκήλη
8. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αποφράξεις του Ανώτερου και Κατώτερου Ουροποιητικού – Υδρονέφρωση, Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, Πεταλοειδής νεφρός Διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα, Εκστροφή Ουροδόχου Κύστεως, Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, Υποσπαδίας, Aμφίβολο φύλο (DSD), Συστροφή όρχεος, Συστροφή ωοθήκης, Συγγενείς διαμαρτίες γεννητικών οργάνων. Κρυψορχία, Κιρσοκήλη.
9. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Νευροβλάστωμα, Νεφροβλάστωμα, Ηπατοβλάστωμα, Πολυποδίαση, Τεράτωμα.
10. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Οξεία κοιλία, Τραύματα μαλακών μορίων, θώρακα, κοιλίας, Κατάποση ξένων σωμάτων, Εγκαύματα. Υποστήριξη με νερό, ηλεκτρολύτες, Θρέψη.
Λέξεις Κλειδιά
Χειρουργική Παίδων, Χειρουργικές Παθήσεις παιδιών, Παιδοχειρουργική, Νεογνική χειρουργική, Παιδοουρολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 24 0,9
Σεμινάρια 32 1,2
Εργαστηριακή Άσκηση
Κλινική Άσκηση 18 0,7
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων 2 0,1
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις 2 0,1
Άλλο / Άλλα
Σύνολο 78 3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολογική αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις, που διενεργούνται σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, κατά τις εξεταστικές περιόδους, αφού προηγηθεί ανακοίνωση. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης. Η εξεταστέα ύλη είναι προκαθορισμένη και ανηρτημένη στους χώρους της κλινικής, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές να προετοιμασθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ο αριθμός των φοιτητών σε κάποια εξεταστική περίοδο είναι μικρός, οι εξετάσεις δυνατόν να διενεργηθούν προφορικά. Παρουσιάσεις εκ μέρους των φοιτητών λαμβάνονται υπ’όψιν επικουρικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλογή 1
Τίτλος Συγγράμματος Χειρουργική
Παίδων – Νεογνική Χειρουργική
Συγγραφέας/είς Αν. Πετρόπουλος
Εκδοτικός Οίκος Copy City
ISBN 9789609551007
Έτος έκδοσης 2011
Κωδικό στον ΕΥΔΟΞΟ 12866459
Επιλογή 2
Τίτλος Συγγράματος Σύγχρονη Κλινική Παιδοχειρουργική – Διάγνωση και Θεραπεία
Συγγραφέας/είς Γ. Βάος
Εκδοτικός Οίκος Πασχαλίδης
ISBN 9789604891559
Έτος έκδοσης 2011
Κωδικό στον ΕΥΔΟΞΟ 13256999
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.