Αντώνιος Γούλας

Εικόνα Αντώνιος Γούλας

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ. (β' εξάμηνο 2002-2003)

Immunopharmacology Research group, Department of Pharmacology, University of Tampere Medical School,Finland (20/8-20/11/2009)

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. (2012-2013)

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. (2013-2015)

 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.